Шуурхай зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2637.002648.00
  EUR2952.003053.00
  JPY23.7124.68
  GBP3341.003488.00
  CNY386.00393.00
  RUB38.5341.09
  KRW2.262.39

2019-01-23Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Шуурхай зээл гэдэг нь иргэд, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 50% хүртэл

Зээлийн хугацаа

  24 сар хүртэл

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

 2.2-2.4%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

26.4-28.8%

Шимтгэл

0.5% хүртэл

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Барьцаа

Үл хөдлөх хөрөнгө

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook