Харилцах данс
ВалютАвахЗарах
  USD2404.002414.00
  EUR2802.002857.00
  JPY21.4221.90
  GBP3202.003270.00
  CNY376.50379.50
  RUB38.0039.80
  KRW2.112.26

2018-05-21Дэлгэрэнгүй »


Харилцагч та манай банкинд харилцах дансаа нээснээр дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой

Үүнд:

 • Байгууллагад зориулсан зээл
 • Төлбөр тооцооны үйлчилгээ
 • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
 • Дотоодод болон гадаад орнууд руу шилжүүлэг хийх
 • Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Зээл олгох, түүнтэй холбоотой төлбөр тооцоог хийх
 • Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд олгох зээлийн үйлчилгээ
 • Валютын арилжаа хийх
 • Дансны лавлагаа мэдээлэл авах
 • Тодорхойлолт авах
 • Баталгаа гаргах үйлчилгээ
 • Та өөрийн дансны хуулгыг хүссэн үедээ өдөр, сар, улирал, жилээр гаргуулж авах боломжтой.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Данс нээлгэх албан хүсэлт (банкнаас олгосон маягтын дагуу) 
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 
 • Нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгаа (мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах албан тушаалтны овог, нэр, төлбөр тооцооны баримтад зурах гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас) 
 • Байгууллагын дүрэм
 • Харилцах данс нээх тухай гэрээ
 • Итгэмжлэх ( шаардлагатай үед дансны баримтуудыг банкнаас авахад) 
 • Тушаалын хуулбар (1,2 дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтныг томилсон)
 • Хууль тогтоомж болон банк шаардсан бусад баримтууд

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

ААНБ-д үзүүлэх харилцах дансны үйлчилгээний хүү шимтгэл

1

Данс нээх

1,000₮

2

Харилцах дансны үлдэгдлийн доод хэмжээ

төгрөг

10,000₮

ам.доллар

$10

рубль

300 рубль

евро

10 евро

юань

100 юань

бусад валют

10 ам.доллартай тэнцэх

3

Данс хөтөлсний шимтгэл /сар/

төгрөг

1500 ₮

ам доллар

$1

рубль

25 рубль

евро

1 евро

юань

10 юань

бусад валют

$1-той тэнцэх

4

Харилцах данснаас бэлэн мөнгө гаргах

төгрөг

шимтгэлгүй

ам доллар

USD бэлнээр орсон тохиолдолд - шимтгэлгүй

Бэлэн бусаар – 0,3%

евро

0.4%

фунт стерлинг

0.4%

юань

0.3%

оросын рубль

0.4%

бусад валют олгоход

0.4%

5

Тодорхойлолт гаргах

2,000₮

6

Дансны хуулга гаргах

 

төгрөг

1 нүүр 500 ₮

ам.доллар

бусад валют

7

Дотоот банк хоорондын шилжүүлэг

300₮, 1$

8

Данс хаах

шимтгэлгүй

9

Бэлэн мөнгө захиалах

50.00 саяас дээш төгрөг

1 өдрийн өмнө мэдэгдэх, тухайн өдөрт - 0.2% шимтгэл

валют

төгрөгт хөрвүүлж тооцох

10

Тушаасан рублийн дэвсгэртээс авах шимтгэл

RUB

2%

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 ( 105, 102) тоот утсаар авна уу

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook