Харилцах данс
ВалютАвахЗарах
  USD2510.002521.00
  EUR2900.002965.00
  JPY22.1022.64
  GBP3269.003350.00
  CNY365.00368.00
  RUB36.6040.07
  KRW2.132.27

2018-09-20Дэлгэрэнгүй »


Харилцагч та манай банкинд харилцах дансаа нээснээр дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой

Үүнд:

 • Байгууллагад зориулсан зээл
 • Төлбөр тооцооны үйлчилгээ
 • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
 • Дотоодод болон гадаад орнууд руу шилжүүлэг хийх
 • Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Зээл олгох, түүнтэй холбоотой төлбөр тооцоог хийх
 • Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд олгох зээлийн үйлчилгээ
 • Валютын арилжаа хийх
 • Дансны лавлагаа мэдээлэл авах
 • Тодорхойлолт авах
 • Баталгаа гаргах үйлчилгээ
 • Та өөрийн дансны хуулгыг хүссэн үедээ өдөр, сар, улирал, жилээр гаргуулж авах боломжтой.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Данс нээлгэх албан хүсэлт (банкнаас олгосон маягтын дагуу) 
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 
 • Нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгаа (мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах албан тушаалтны овог, нэр, төлбөр тооцооны баримтад зурах гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас) 
 • Байгууллагын дүрэм
 • Харилцах дансаар үйлчлэх гэрээ
 • Итгэмжлэх ( шаардлагатай үед дансны баримтуудыг банкнаас авахад) 
 • Тушаалын хуулбар (1,2 дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтныг томилсон)
 • Хууль тогтоомж болон банк шаардсан бусад баримтууд

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

ААНБ-д үзүүлэх харилцах дансны үйлчилгээний хүү шимтгэл

1

Данс нээх

1,000₮

 

2

Харилцах дансны үлдэгдлийн доод хэмжээ

төгрөг

10,000₮

 

ам.доллар

$10

 

рубль

300 рубль

 

евро

10 евро

 

юань

100 юань

 

бусад валют

10 ам.доллартай тэнцэх

 

3

Данс хөтөлсний шимтгэл /сар/

төгрөг

1500 ₮

 

ам доллар

$1

 

рубль

25 рубль

 

евро

1 евро

 

юань

10 юань

 

бусад валют

$1-той тэнцэх

 

4

Харилцах данснаас бэлэн мөнгө гаргах

төгрөг

шимтгэлгүй

 

ам доллар

USD бэлнээр орсон тохиолдолд - шимтгэлгүй

Бэлэн бусаар – 0,3%

 

евро

0.4%

 

фунт стерлинг

0.4%

 

юань

0.3%

 

оросын рубль

0.4%

 

бусад валют олгоход

0.4%

 

5

Тодорхойлолт гаргах

2,000₮

 

6

Дансны хуулга гаргах

төгрөг

1 нүүр 500 ₮

 

ам.доллар

 

бусад валют

 

7

Дотоот банк хоорондын шилжүүлэг

300₮, 1$

 

8

Данс хаах

шимтгэлгүй

 

9

Бэлэн мөнгө захиалах

50.00 саяас дээш төгрөг

1 өдрийн өмнө мэдэгдэх, тухайн өдөрт - 0.2% шимтгэл

 
 

валют

төгрөгт хөрвүүлж тооцох

 
 

10

Тушаасан рублийн дэвсгэртээс авах шимтгэл

RUB

2%

 

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 ( 105, 102) тоот утсаар авна уу

 

 

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook