Эскроу данс
ВалютАвахЗарах
  USD2458.002469.00
  EUR2829.002914.00
  JPY21.4922.18
  GBP3176.003292.00
  CNY364.50368.90
  RUB38.5540.68
  KRW2.072.22

2018-07-18Дэлгэрэнгүй »


Эскроу данс гэдэг нь аливаа хуулийн этгээд, иргэдийн эзэмшлийн мөнгөн хөрөнгийг гэрээгээр тохиролцсон нөхцөл нь бүрэлдсэн тохиолдолд олгох зорилгоор түр хугацаатайгаар банкинд байршуулсан данс юм. Энэ үйлчилгээгээр байр, орон сууц, газар зэрэг үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах үед болон аливаа ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх гэрээ хэлцлийн үед хоёр талд учирч болох бүхий л эрсдэлээс хамгаалахад тусална.

 

 Эскроу данс
Шимтгэл төгрөг  20 000 ₮
 валют $20
Харилцагчийн хүсэлтээр эскроу данс нээх төгрөг   0,3% (max-30,000₮) 
 валют  0,3% (max-$30) 

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 ( 105, 102) тоот утсаар авна уу

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook