Эскроу данс
ВалютАвахЗарах
  USD2510.002521.00
  EUR2900.002965.00
  JPY22.1022.64
  GBP3269.003350.00
  CNY365.00368.00
  RUB36.6040.07
  KRW2.132.27

2018-09-20Дэлгэрэнгүй »


Эскроу данс гэдэг нь Үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийг худалдах худалдан авах, өмчийн эрх шилжүүлэхэд тулгардаг эрсдэлээс хамгаалах зорилготой банкинд үүсгэсэн данс юм. гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд буюу 2 талын зөвшөөрлөөр төлбөр тооцоо хийгддэг дундын данс юм.

Худалдан авах, худалдах хэлцлийн үед төлбөрөө дундын дансанд  байршуулснаар хоёр тал гарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалагдана

 

 Эскроу данс
Шимтгэл төгрөг  20 000 ₮
 валют $20
Харилцагчийн хүсэлтээр эскроу данс нээх төгрөг   0,3% (max-30,000₮) 
 валют  0,3% (max-$30) 

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 ( 105, 102) тоот утсаар авна уу.

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook