Хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц
ВалютАвахЗарах
  USD2510.002521.00
  EUR2900.002965.00
  JPY22.1022.64
  GBP3269.003350.00
  CNY365.00368.00
  RUB36.6040.07
  KRW2.132.27

2018-09-20Дэлгэрэнгүй »


Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

 

Кредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтцийг доорхи хүснэгтэд харуурав.

«Ингосстрах» ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү: https://www.ingos.ru/ru/company/shareholders/ 

 

- See more at: http://www.creditbank.mn/mn/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/%D0%A2%D0%A3%D0%97/#sthash.op9R5cO8.dpuf

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

 

 

Д/д

Хуулийн этгээдийн нэр

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр

Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ

 

1

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

Даатгал

СПАО «Ингосстрах»

100%

2

ЗАО «ИнВест-Полис»

Хөрөнгө оруулалт

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

СПАО «Ингосстрах»

0.0004%

99.9996%

3

Харшал Холдингс Лимитэд

Хөрөнгө оруулалт

ЗАО «ИнВест-Полис»

99.92%

4

Кредит Банк

Банк

Харшал Холдингс Лимитэд

100%

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook