Хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц
ВалютАвахЗарах
  USD2404.002414.00
  EUR2802.002857.00
  JPY21.4221.90
  GBP3202.003270.00
  CNY376.50379.50
  RUB38.0039.80
  KRW2.112.26

2018-05-21Дэлгэрэнгүй »


Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

 

Кредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтцийг доорхи хүснэгтэд харуурав.

«Ингосстрах» ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү: https://www.ingos.ru/ru/company/shareholders/ 

 

- See more at: http://www.creditbank.mn/mn/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/%D0%A2%D0%A3%D0%97/#sthash.op9R5cO8.dpuf

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

 

Д/д

Хуулийн этгээдийн нэр

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр

Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ

1.

 

 

 

 

СПАО «Ингосстрах»

 

 

 

 

 

Даатгал

«Гранит» ХХК, Москва хот (16.29%)

ООО "Зодиак Сити" нь ООО "Гранит"-ын 100% эзэмшигч,

ООО "Зодиак Сити"-ийн 99,999979151% нь Кедестон лимитед, 0,000020849% нь цөөнх хувьцаа эзэмшигчийнх,

Кедестон лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Агарков Евгений Анатольевич,

Агарков Евгений Анатольевичийн хувьцааг Георгия Каминиоти барих буюу Агарков Евгений Анатольевичийн нэрийн өмнөөс бүх гүйлгээг хийдэг.

«Бекар-сервис» ХХК, Москва хот (16.03%)

ООО "Бекар-сервис"-ийн 99,9%-ийг ООО "Радужное", 0,1%-ийг цөөнх хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг,

ООО "Радужное"-н 99,9%-ийн эзэмшигч нь Перселла Инвестмент Лимитед, 0,1% нь цөөнх,

Перселла Инвестмент Лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Езубов Павел Алексеевич,

Езубов Павел Алексеевичийн хувьцааны нэрлэсэн эзэмшигч нь Аристейдис Полидору.

«Софт-Карат» ХХК,  Москва хот (15.68%)

ООО "Софт-Карат"-ын 100% эзэмшигч нь ООО "Звездное",

ООО "Звездное"-н 99,9% нь Блю Баннер Холдинг Лимитед, 0,1% нь цөөнхийнх,

Блю Баннер Холдинг Лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Бражник Виктория,

Бражник Викториягийн хувьцааны нэрлэсэн эзэмшигч нь Афинула Василиу.

ХХК «Вега»,  Москва хот (6.75%)

100%-ийн хувьцаа эзэмшигч нь ООО "ТГ "Оптимум",

ООО "ТГ "Оптимум"-ын 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

«Инвестиционная инициатива» ХХК, Москва хот (15.85%)

ООО "Инвестиционная инициатива"-н 99%-ийг ООО "Гартмей", 1%-ийг ООО "Вайдвол" эзэмшдэг,

ООО "Гартмей"-н 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

ООО "Вайдвол"-ын мөн 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх, 

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

«Новый капитал» ХХК,  Москва хот (15.85%)

ООО "Новый капитал"-ын 1%-ийг ООО "Гартмей", 99%-ийг ООО "Вайдвол" эзэмшдэг,

ООО "Гартмей"-н 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

ООО "Вайдвол"-ын мөн 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх, 

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

Дерипаска Олег Владимирович

10%

Цөөнх хувьцаа эзэмшигчид

3.55%

2.

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

Даатгал

СПАО «Ингосстрах»

100%

3.

ЗАО «ИнВест-Полис»

Хөрөнгө оруулалт

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

СПАО «Ингосстрах»

0.0004%

99.9996%

4.

Харшал Холдингс Лимитэд

Хөрөнгө оруулалт

ЗАО «ИнВест-Полис»

99.92%

5.

Кредит Банк

Банк

Харшал Холдингс Лимитэд

100%

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook