Менежментийн баг
ВалютАвахЗарах
  USD2637.002648.00
  EUR2952.003053.00
  JPY23.7124.68
  GBP3341.003488.00
  CNY386.00393.00
  RUB38.5341.09
  KRW2.262.39

2019-01-23Дэлгэрэнгүй »


Гүйцэтгэх захирал О.Д. Тулин
Санхүү хариуцсан захирал Д.Баярсайхан
Санхүү, тайлан бүртгэлийн газрын захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч З.Энхзул
Дотоод хяналтын алба Ц.Баярдулам
Захиргаа, хүний нөөцийн газар Г.Оюунгэрэл
Зээлийн газар В.Туулмаа
Хуулийн хэлтэс Д.Нарантуяа
Бизнес хөгжил, төлөвлөлтийн хэлтэс Х.Буянбат
Хөрөнгө удирдлагын хэлтэс У.Ууганбаяр
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс Ц.Ариунтуяа
Мэдээлэл технологийн хэлтэс Б.Батхүү

 

 КРЕДИТ БАНКНЫ БУСАД ЭРХ БҮХИЙ АЖИЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Гүйцэтгэх захирал О.Д. Тулин

           1999-2004 онд Москва хотын Эдийн Засгийн Дээд Сургууль-Улсын Их Сургуулийг Хуульч, 2004 -2007 онд Оросын Аж Үйлдвэрийн Академийг «Санхүү, мөнгөн эргэлт, зээл» мэргэжлээр төгссөн. Мэргэжлийн түвшинд Англи хэлний мэдлэг эзэмшсэн.

2007-2012 онд Даатгалын компани болох "Ингосстрах" ХК, 2003-2007 онд Оросын Холбооны Улсын СберБанкинд тус тус ажиллаж байсан.

2012-2015 онд Монгол Улсад  "Кредит банк" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажилласан.

2013 оноос одоог хүртэл “Кредит Банк” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна.

Мөн ОХУ дахь "Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх холбооны корпораци" ХК-ийн ерөнхий захирлын ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байгаад 2018 оны 4-р сарын 30-ны өдрөөс  "Кредит банк" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.
 

Санхүүгийн захирал  Д.Баярсайхан

         Д.Баярсайхан нь ОХУ-ын Тюмень хотын Улсын их сургуульд эдийн засагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг; Улаанбаатар хотын Удирдлагын академийн удирдахуйн ухааны магистрын зэрэгтэй төгссөн.

Ажлын туршлага:

1988.08.20-1991.05.01  УБ хотын талх чихрийн комбинат, тооцооны ня-бо

1991.05.01-1999.11.05  УБ хот, ХОТШ банк, ахлах ня-бо, мэргэжилтэн, Ерөнхий ня-бо

2000.12.11-2009.06.05  УБ хот, Анод банк, эдийн засагч, газрын захирал 

Кредит банкинд 2009 оноос хойш СТБГ-ын захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, 2015.12.28-с одоог хүртэл Санхүүгийн захирлаар ажиллаж байна.                    

Санхүү, тайлан бүртгэлийн газрын захирал З.Энхзул

            З.Энхзул нь МУИС-ийн ЭЗДС-ийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.

Ажлын туршлага:

2000-2004 он: ТЗҮ-ний Их тэнгэр цогцолборт Эдийн засагч

2004-2009 он: Анод банк, СТБГ-ын нягтлан бодогч, эдийн засагч, ахлах нягтлан бодогч

2009-одоо: Кредит банк, Ахлах нягтлан бодогч, СТБГ-ын орлогч захирал, СТБГ-ын захирал, Ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.

Дотоод хяналтын албаны ахлах Ц.Баярдулам

          Ц.Баярдулам нь “Монгол бизнес” дээд сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр Бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын гишүүн, Монгол Улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч.

Ажлын туршлага: 

Кредит банкинд 2002 оноос хойш 2-р тооцооны төвд кассын нярав, 3-р тооцооны төвд нягтлан бодогч, Зээл, эдийн засгийн бодлогын хэлтэст зээлийн эдийн засагч, Санхүү, бүртгэлийн хэлтэст ахлах нягтлан бодогчоор ажиллаж байгаад 2006 оны 10-р сараас Дотоод хяналтын албаны ахлах хянан шалгагчаар ажиллаж байна.

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал Ц.Ариунтуяа

            Ц.Ариунтуяа нь ОХУ-ын Эрхүү хотын Эдийн засгийн академийг санхүү-зээлийн эдийн засагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг; ОХУ-ын Эрхүү хот,  Эдийн засгийн академийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй төгссөн. Мөн  ОХУ-ын Эрхүү хотын Байгалийн эдийн засаг хуулийн улсын их сургуульд эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан . 

Ажлын туршлага:

1995-1997  Ардын банкинд  нягтлан бодогч-эдийн засагч

1997-1999  Сэргээн босголт банкинд  эдийн засагч

1998 оноос хойш одоог хүртэл  Кредит банкинд Оператор нягтлан бодогч , Дотоодын хяналтын байцаагч, Зээлийн эдийн засагч, Зээлийн ахлах эдийн засагч, Зээлийн газрын орлогч захирал, Зээлийн газрын захирал, 2017 оны 4 сараас  Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирлаар тус тус ажиллаж байна.          

Бизнес хөгжил төлөвлөлтийн хэлтсийн захирал Х.Буянбат

            Х.Буянбат нь Беларусь улсын эдийн засгийн их сургуулийг эдийн засгийн ухааны магистр зэрэгтэйгээр төгссөн.

Ажлын туршлага:                

1998-2007 онуудад НИК ХК болон Анод банкинд мэргэжилтэн, эдийн засагчаар ажиллаж байсан. Кредит банкинд  2007 оноос эрсдэлийн менежер, 2009 оноос Бизнес хөгжил төлөвлөлтийн хэлтсийн захирлаар тус тус ажиллаж байна.

Захиргаа хүний нөөцийн газар

Хөрөнгө удирдлагын хэлтсийн захирал                   

Мэдээлэл технологийн хэлтсийн захирал Б.Батхүү

            Б.Батхүү нь Монгол улсын их сургуулийн мэдээлэл технологийн сургуулийг мэдээлэл технологийн инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, мөн тус сургуулийн компьютерийн ухааны магистрын зэрэгтэй төгссөн.

Ажлын туршлага:

2007.09.07-2013 Кредит банк, Мэдээлэл технологийн хэлтсийн програмист

2013.03.05-аас Кредит банк, Мэдээлэл технологийн хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна.                  

Зээлийн газрын захирал В.Туулмаа

              В.Туулмаа нь Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг банк, зээлийн эдийн засагч, санхүүч  мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, МУИС-ийн Хууль Зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, Удирдлагын академийг Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага:

1996-2004 онд Сангийн яамны харъяа Банкны өр барагдуулах газарт Нягтлан бодогч, Зээлийн мэдээлэл, судалгааны ажилтан, Зээлийн ажилтан, Ахлах ажилтан, Хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч;

2004-2009 Зоос банкны Зээлийн газарт Зээлийн хяналтын мэргэжилтэн, Зээлийн ахлах ажилтан, ЖДБЗХэлтсийн захирал, Эрсдэлийн удирдлагын газрын Байгууллагын зээлийн эрсдэл, зээлийн хяналтын хэлтсийн захирал;

2009-2010 Төрийн банкинд ЗХЭХСХэлтсийн Ахлах ажилтан, Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн Ахлах ажилтан, Байгууллагын банкны хэлтсийн Ахлах ажилтан, төсөл  хариуцсан ажилтан;

2010-2016 Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын банкинд Зээлийн хэлтсийн захирал, Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал, Бизнес удирдлагын газрын захирал, Бизнес удирдлага хариуцсан захирал, Зээл хариуцсан захирал, Цахим банкны төвийн захирал;

2016 онд Бичил глобус групп ХХК, тус компанийн охин компани болох Эрдэнийн опал ХХК-ийн салбар хариуцсан захирлаар тус тус ажиллаж байсан.

2016 оны 10 сараас Кредит банкинд Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал,  2017 оны 04 сараас Зээлийн газрын захирлаар ажиллаж байна..

Хуулийн хэлтсийн захирал Д.Нарантуяа

               Д.Нарантуяа нь ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын Их Сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, бакалавр болон магистрийн зэрэгтэй, ХБНГУ-ын Шпайер хотын Удирдлагын Их Сургуульд Төрийн удирдлагаар магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Ажлын туршлага:

1989-1993     Октябрийн район, Сүхбаатар дүүрэг, Нийслэлийн прокурорын газарт Хяналтын  прокурор;

1993-1995     ХАБХЯ-ны Тамгын газарт Хуульч;

1995-1996     Өмгөөлөгч;

1996-2000     СЯ-ны харъяа БӨБА-нд Зээлийн хэлтсийн захирал;

2002-2004     Капитал банкинд Хуулийн зөвлөх, Тамгын газрын дарга;

2004-2006     ХААН банкинд Хуулийн хэлтсийн захирал;

2007-2009     УУЯ-ны харъяа АМГТГ-т Ахлах мэргэжилтэн;

2009-2012     СХД-ийн ЗДТГ-т НХХ-ийн захирал;

2012-2014     Оюу Толгой ХХК-ийн Гадаад харилцааны хэлтэст шинжээч;

2014-2016     ГХЯ-ны харъяа ДБҮЭГ-т Хуулийн зөвлөх;

2016-2017     Соёмбо Даатгал ХХК-нд Хуулийн зөвлөх, Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал

2017 оны 12 сараас Кредит банкинд Хуулийн хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна.

 

Кредит банкны  газар, хэлтэс,  нэгжүүдийн эрх үүрэг нь  “Хөдөлмөрийн дотоод журам” болон  ажил үүргийн хувиарын дагуу мөрдөгдөнө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook