Танилцуулга
ВалютАвахЗарах
  USD2637.002648.00
  EUR2952.003053.00
  JPY23.7124.68
  GBP3341.003488.00
  CNY386.00393.00
  RUB38.5341.09
  KRW2.262.39

2019-01-23Дэлгэрэнгүй »


Кредит банк нь Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 503 тоот тушаалын дагуу банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авч, улмаар 1998 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Монгол улсын иргэдийн өмчлөлд шилжин ирсэн юм.

Кредит банк нь байгуулагдсан цагаасаа харилцагчдаа дээдэлж, тэдний хүсэл сонирхлыг харгалзан үзэж, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахыг эрхэмлэж ирсэн билээ. Иймээс ч Харилцагч нь Кредит банкны “Үнэт зүйлс”-ийн нэг болдог.

Эрхлэх үйл ажиллагаа

Кредит банк нь доорх албан ёсны зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  • Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1998 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 137 тоот тушаалаар Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
  • Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 328 тоот тушаалаар Гадаад төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх энгийн зөвшөөрөл;
  • Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2004 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 225 тоот тушаалаар Гуравдагч этгээдэд батлан даалт гаргах, үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах зөвшөөрөл;
  • Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн А-141 тоот тушаалаар Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг тус тус авсан.

Эрхэм зорилго:

Харилцагчдад орчин үеийн технологид суурилсан чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэх, Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, харилцагч иргэд байгууллагуудын хөгжилд дэм үзүүлэх.

 

​Алсын хараа:

Харилцагчдын хүлээлтэнд нийцсэн, өндөр технологит суурилсан, ёс зүй болон эко орчныг дээдэлсэн, монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулсан салбартаа манлайлагч банк болох. 


Эрхэмлэх зүйлс:

  • Чадварлаг хүний нөөц
  • Харилцагчид
  • Итгэлцэл
  • Тасралтгүй хөгжил 
 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook