Гадаад гуйвуулга
ВалютАвахЗарах
  USD2510.002521.00
  EUR2900.002965.00
  JPY22.1022.64
  GBP3269.003350.00
  CNY365.00368.00
  RUB36.6040.07
  KRW2.132.27

2018-09-20Дэлгэрэнгүй »


Манай банк Олон Улсын SWIFT сүлжээг ашиглан өөрийн харилцагч корресспондент Банкууд дахь ностро дансаараа дамжуулан гадаад төлбөр тооцоо, гуйвуулгыг ажлын 1-3 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ. SWIFT гэдэг нь Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications буюу Олон Улсын Банк хоорондын санхүүгийн цахилгаан холбооны нийгэмлэг түүний сүлжээ бөгөөд та гадаад гуйвуулга хийхийн тулд Гадаад гуйвуулгын даалгаврыг алдаагүй бөглөхөд болох ба алдаатай бөглөснөөс болж гүйлгээ буцаж, залруулга хийхэд нэмэлт төлбөр төлөх болохыг анхаарна уу.

Мөн түүнчлэн та гадаад руу мөнгөн гуйвуулга шилжүүлэхээс гадна гадаадаас ч хүлээн авах боломжтой. Гадаадаас шилжиж ирсэн мөнгийг хүлээн авахын тулд манай банкинд зайлшгүй данстай байх шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл та өөрийн овог, нэр болон регистрийн дугаараар мөнгөө хүлээн авах боломжтой. Та ОХУ- руу рубль шилжүүлэхдээ дараах нэмэлт мэдээллийг бүрдүүлж ирнэ үү.

Үүнд:

 • BIK код- ОХУ-ын банкны код, 9 оронтой
 • 30101ххххххххххххххх- Хүлээн авагчийн банкны клирингийн дансны дугаар, 20 оронтой
 • Хүлээн авагчийн дансны дугаар
 • INN дугаар-ОХУ-ын татвар төлөгчийн код

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

Гадаад гуйвуулгын үйлчилгээний хүү шимтгэл  /ИРГЭД/

USD

 5 000 ам.дол. хүртэл

15 000  ₮

 5 001 - 50 000 ам.дол.

20 000  ₮

50 001 – 100 000 ам. дол.

30 000 ₮

100 001 ам. дол.-аас дээш

50 000 ₮

Шилжүүлэг хүчингүй болгох*

35 000 ₮

Нөхцөл өөрчлөх*

45 000 ₮

RUB

200 000 руб. хүртэл

15 000 ₮

200 001-2 000 000 руб.хүртэл

20 000 ₮

2 000 001 руб.-аас дээш

30 000₮

Шилжүүлэг хүчингүй болгох*

30 000 ₮

Нөхцөл өөрчлөх*

Бусад валют*

ам долларт хөрвүүлж тооцох

Бэлэн тушаасан RUB-ийн дүнгээс 2%-ийн шимтгэл авна.

Тайлбар:   *  Тэмдэглэгээтэй шимтгэлд 3-дагч (дамжуулагч) банкны шимтгэл ороогүй

Төлбөр хүлээн авахад

 • Та “Гадаадаас шилжүүлэг хүлээн авахад шаардлагатай мэдээллийн маягт”-ыг бөглөн гуйвуулагчдаа илгээснээр дэлхийн аль ч улсаас төлбөрөө ажлын 1-3 хоногийн хугацаанд хүлээн авна.
 • Та гадаадаас өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаас өөр валютаар төлбөр хүлээн авах боломжтой хэдий ч ханшийн эрсдэлд орохгүйн тулд өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаар шилжүүлэг хүлээн авахыг зөвлөж байна. Гүйлгээ саатах эрсдэлээс сэргийлж төлбөрийн зориулалт нь үнэн зөв, тодорхой байх ёстойг анхаарна уу.
 • Та “Гадаадаад шилжүүлэг хүлээн авахад шаардлагатай мэдээллийн маягт”-г бөглөхдөө дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 • Account No.: хэсэгт төлбөр хүлээн авагчийн манай банкин дахь харилцах, хадгаламж, эсвэл картын дансны дугаарыг  бичнэ. 
 • Acсount Name: хэсэгт төлбөр хүлээн авах дансны манай банкны системд бүртгэлтэй нэр буюу дансны нэрийг англиар болон латин үсгээр бичнэ.
 • Address: хэсэгт манай банкинд бүртгүүлсэн өөрийн хаягийг бичнэ.
 • Telephone number: хэсэгт холбоо барих суурин болон гар утасны дугаарыг бичнэ үү.  Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар таны төлбөрийг шууд гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд тантай цаг алдалгүй  холбогдоход энэ мэдээлэл шаардлагатай юм.
 • “Гадаадаас шилжүүлэг хүлээн авахад шаардлагатай мэдээллийн маягт”-ыг үнэн зөв бөглөөгүйгээс Таны гадаадаас орж ирэх  шилжүүлэг саатах, цаашлаад буцах эрсдэлтэй тул маягтыг бөглөхдөө онцгой анхаарна уу. (Жишээ нь: “Хүлээн авагчийн нэр” хэсэгт зөвхөн өөрийн хүлээн авах дансны нэрийг л бичих ёстой байхад ажлын газрын нэр, захирлын нэр, хамаатан садангийн нэр … гэх мэт нэрсийг давхар бичиж өгдөг нь гүйлгээ саатах нөхцөл болно.)
 • Солонгос улсын хуулинд Солонгосын Вон (KRW) - оор гадаад руу төлбөр шилжүүлэхгүй гэсэн заалт байдаг тул Солонгосын воноор гадаад шилжүүлэг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Санамж татах (pdf файлаар)

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 (141) тоот утсаар авна уу.

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook