Гадаад гуйвуулга
ВалютАвахЗарах
  USD2395.002403.00
  EUR2930.002983.00
  JPY22.6023.00
  GBP3350.003410.00
  CNY377.00380.30
  RUB40.5042.90
  KRW2.112.25

2018-03-23Дэлгэрэнгүй »


Манай банк Олон Улсын SWIFT сүлжээг ашиглан өөрийн харилцагч кросспондент Банкууд дахь ностро дансаараа дамжуулан гадаад төлбөр тооцоо, гуйвуулгыг ажлын 1-3 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ. SWIFT гэдэг нь Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications буюу Олон Улсын Банк хоорондын санхүүгийн цахилгаан холбооны нийгэмлэг түүний сүлжээ бөгөөд та гадаад гуйвуулга хийхийн тулд Гадаад гуйвуулгын даалгаврыг алдаагүй бөглөхөд болох ба алдаатай бөглөснөөс болж гүйлгээ буцаж, залруулга хийхэд нэмэлт төлбөр төлөх болохыг анхаарна уу.

Мөн түүнчлэн та гадаад руу мөнгөн гуйвуулга шилжүүлэхээс гадна гадаадаас ч хүлээн авах боломжтой. Гадаадаас шилжиж ирсэн мөнгийг хүлээн авахын тулд манай банкинд зайлшгүй данстай байх шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл та өөрийн овог, нэр болон регистрийн дугаараар мөнгөө хүлээн авах боломжтой. Та ОХУ- руу рубль шилжүүлвэл дараах нэмэлт мэдээллийг бүрдүүлж ирнэ үү.

Үүнд:

  • BIK код- ОХУ-ын банкны код, 9 оронтой
  • 30101ххххххххххххххх- Хүлээн авагчийн банкны клирингийн дансны дугаар, 20 оронтой
  • Хүлээн авагчийн дансны дугаар
  • INN дугаар-ОХУ-ын татвар төлөгчийн код

 

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

Гадаад гуйвуулгын үйлчилгээний хүү шимтгэл  /ИРГЭД/

USD

 5 000 ам.дол. хүртэл

15 000  ₮

 5 001 - 50 000 ам.дол.

20 000  ₮

50 001 – 100 000 ам. дол.

30 000 ₮

100 001 ам. дол.-аас дээш

50 000 ₮

Шилжүүлэг хүчингүй болгох*

35 000 ₮

Нөхцөл өөрчлөх*

45 000 ₮

RUB

200 000 руб. хүртэл

15 000 ₮

200 001-2 000 000 руб.хүртэл

20 000 ₮

2 000 001 руб.-аас дээш

30 000₮

Шилжүүлэг хүчингүй болгох*

30 000 ₮

Нөхцөл өөрчлөх*

Бусад валют*

ам долларт хөрвүүлж тооцох

Бэлэн тушаасан RUB-ийн дүнгээс 2%-ийн шимтгэл авна.

Тайлбар:   *  Тэмдэглэгээтэй шимтгэлд 3-дагч (дамжуулагч) банкны шимтгэл ороогүй

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 (111) тоот утсаар авна уу

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook