Итгэлцлийн данс (эскроу данс)
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Итгэлцлийн данс гэдэг нь талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамжуулдаг дансны үйлчилгээ юм.

Онцлог:

  • Итгэлцлийн дансанд гэрээний нөхцөл биелсэн, эсвэл 2 талын байгуулсан гэрээ  цуцлагдсан тохиолдолд уг дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийж, төлбөр тооцооны  үйл ажиллагаа явуулах боломжтой.

 Итгэлцлийн дансны үйлчилгээний нөхцөл:

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook