Сургалтын зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2633.002640.00
  EUR2924.002995.00
  JPY23.3423.90
  GBP3347.003499.00
  CNY391.00393.96
  RUB40.0042.32
  KRW2.242.37

2019-04-19Дэлгэрэнгүй »


 

Зээлийн зориулалт:

Гадаад, дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуульд суралцагчдын сургалтын төлбөрт зориулан олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

10.0 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа

12 сар

Зээлийн сарын зарласан хүү

1.6-1.8%

Зээлийн жилийн зарласан хүү

19.2-21.6%

Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж

Байхгүй

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

Зээлийн бодит өртөг /жил/

 

 

Давуу тал:

 • Хүү бага
 • Шимтгэлгүй
 • Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй /Албан ёсны баталгаажсан орлоготой бол/

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчид тавигдах шаардлага:

 • Эрх зүйн болон санхүүгийн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байна.
 • Гадаадад суралцагчдын хувьд зээлдэгч нь Монгол улсад байнгын оршин суух гэр бүлийн гишүүд байна.
 • Дунд сургуульд суралцагчдын хувьд эцэг, эх нь зээлдэгч байна.
 • Зээл хамтран хариуцагч нь гэр бүлийн гишүүн /нөхөр, эхнэр, аав, ээж, төрсөн ах, эгч, дүү, эмээ, өвөө, хүүхдүүд/ байна.
 • 12 сараас доошгүй хугацаанд сүүлийн ажлын байрандаа тогтвор суурьшилтай ажилласан, эсвэл тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлсэн байна.
 • Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй, түүхгүй байна.

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчийн төлбөрийн чадварт тавих шаардлага:

 • Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой байх.
 • Сарын зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр нь сарын цэвэр орлогын 40%-50%-иас хэтрэхгүй байх.
 • Цалин, бизнесийн тогтмол орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтэр, дансны хуулгаар баталгаажсан байх.

Зээлийн барьцааны нөхцөл:

 • Зээлдэгчийн орлого бүрэн баталгаажсан тохиолдолд – барьцаа хөрөнгө шаардахгүй.
 • Зээлдэгчийн орлого бүрэн баталгаажаагүй тохиолдолд – шаардлагатай нөхцөлд банк барьцаа хөрөнгө, батлан даалт шаардах эрхтэй.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

Зээл хүсэгч болон хамтран хариуцагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн банкны зээлийн ажилтанд хүргүүлнэ.     Үүнд:

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Цахим үнэмлэх;
 • Анкет (банкны маягтаар бөглөх);
 • Оршин суугаа газрын хорооны болон ам бүлийн тодорхойлолт;
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл эх хувь;
 • Тухайн сургуульд сурдаг эсэхийг нотлох баримтууд /Сургуульд элссэн, сурдаг тухай тодорхойлолт, гэрээ, оюутны үнэмлэх, батламж г.м/;
 • Цалингийн орлоготой бол ажлын газрын сүүлийн 12 сарын цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ, НДДэвтэр эх хувь, НД-ийн лавлагаа;
 • Цалингаас бусад тогтмол орлоготой бол сүүлийн 12 сарын орлогын эх үүсвэрийг баталгаажуулсан баримт /бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, санхүүгийн баримт, хар дэвтэр, гэрээ, татвар төлөгч болон тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр г.м/;
 • Банкны дансны хуулганууд;
 • Бусад банкинд зээлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээл, хүү төлөх хуваарийн хуулбар болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн тухай тодорхойлолт;
 • Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл, баримт, материалыг бүрдүүлж өгөх.

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны: 94100500, 94100600, 94100700, 319038 (125, 124. 123, 120, 121) тоот утсаар авна уу.

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook