Хадгаламж барьцаалсан зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт:

Хадгаламж барьцаалсан зээл гэдэг нь харилцагчийн тус банкинд байршуулсан төгрөг болон гадаад валютын хугацаатай хадгаламжийг барьцаалан олгож буй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Хадгаламжийн дүнгийн 80%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа

Хадгаламжийн хугацаанаас бага байх

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү + 0.5%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү +6.0%

Зээлийн сарын зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 0.3%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 3.6%

Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж

1,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

Зээлийн бодит өртөг /жил/

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook