Хадгаламж барьцаалсан зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2575.002588.00
  EUR2917.002998
  JPY22.5823.23
  GBP3279.003366.00
  CNY370.00374.80
  RUB38.2940.90
  KRW2.182.33

2018-11-20Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт:

Хадгаламж барьцаалсан зээл гэдэг нь харилцагчийн тус банкинд байршуулсан төгрөг болон гадаад валютын хугацаатай хадгаламжийг барьцаалан олгож буй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Хадгаламжийн дүнгийн 80%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа

Хадгаламжийн хугацаанаас бага байх

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү + 0.5%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү +6.0%

Зээлийн сарын зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 0.3%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 3.6%

Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж

1,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

Зээлийн бодит өртөг /жил/

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook