Хадгаламж барьцаалсан зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2637.002648.00
  EUR2952.003053.00
  JPY23.7124.68
  GBP3341.003488.00
  CNY386.00393.00
  RUB38.5341.09
  KRW2.262.39

2019-01-23Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт:

Хадгаламж барьцаалсан зээл гэдэг нь харилцагчийн тус банкинд байршуулсан төгрөг болон гадаад валютын хугацаатай хадгаламжийг барьцаалан олгож буй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Хадгаламжийн дүнгийн 80%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа

Хадгаламжийн хугацаанаас бага байх

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү + 0.5%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

Хадгаламжийн хүү +6.0%

Зээлийн сарын зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 0.3%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /$/

Хадгаламжийн хүү + 3.6%

Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж

1,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

Зээлийн бодит өртөг /жил/

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook