Цалингийн зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт:

Цалингийн зээл гэдэг нь тус банктай “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан  хуулийн этгээдийн ажиллагсдад ирээдүйн цалин  болон түүнтэй  адилтгах орлогыг  барьцаалан  богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад  зориулан олгож буй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

20.0 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээлийн сарын зарласан хүү

1.7-2.0%

Зээлийн жилийн зарласан хүү

20.4-24.0%

Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж

Байхгүй

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 

Зээлийн бодит өртөг /жил/

 
 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook