Шуурхай зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2575.002588.00
  EUR2917.002998
  JPY22.5823.23
  GBP3279.003366.00
  CNY370.00374.80
  RUB38.2940.90
  KRW2.182.33

2018-11-20Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Шуурхай зээл гэдэг нь иргэд, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 50% хүртэл

Зээлийн хугацаа

  24 сар хүртэл

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

 2.2-2.4%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

26.4-28.8%

Шимтгэл

0.5% хүртэл

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Барьцаа

Үл хөдлөх хөрөнгө

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 
 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook