Шуурхай зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Шуурхай зээл гэдэг нь иргэд, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 50% хүртэл

Зээлийн хугацаа

  24 сар хүртэл

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

 2.2-2.4%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

26.4-28.8%

Шимтгэл

0.5% хүртэл

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Барьцаа

Үл хөдлөх хөрөнгө

Зээлийн бодит өртөг /сар/

 
 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook