Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл гэдэг нь үйлдвэрлэл, худалдаа,  үйлчилгээ эрхлэгч иргэд, хуулийн этгээдэд үйл ажиллагааны эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэнд зориулан олгож буй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

Зээлийн сарын зарласан хүү /₮/

1.5-2.0%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /₮/

18.0-24.0%

Зээлийн сарын зарласан хүү /$/

1.2-1.7%

Зээлийн жилийн зарласан хүү /$/

14.4-20.4%

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

0.5% хүртэл, дээд хэмжээ 1,800,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Хугацаа сунгалтын шимтгэл /зээлийн үлдэгдэл дүнгийн/

0.3% хүртэл

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

 

 

 

 

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчид тавигдах шаардлага:

 • Эрх зүйн болон санхүүгийн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
 • Зээл хамтран хариуцагч нь гэр бүлийн гишүүн /нөхөр, эхнэр, аав, ээж, төрсөн ах, эгч, дүү, эмээ, өвөө, хүүхдүүд/ байх;
 • Сүүлийн 2 жил тухайн бизнесийг тогтвортой, амжилттай эрхэлсэн байх;     
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгуулсан гэрээтэй байх;
 • Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй, түүхгүй байх;
 • Татварын өр төлбөргүй байх.

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчийн төлбөрийн чадварт тавих шаардлага:

 • Сарын зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр нь сарын цэвэр орлогын 40%-иас хэтрэхгүй байх;
 • Сүүлийн 12 сарын орлогыг баталгаажуулах;
 • Бизнесийн тогтмол орлого нь дансны хуулгаар баталгаажсан байх.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөд тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотод орших үл хөдлөх хөрөнгө (орон сууц, автомашины зогсоол, гараж) барьцаалах;
 • Хувийн сууц болон газар /хашаа байшин/-ыг барьцаалахгүй;
 • Барьцаа хөрөнгө нь үндсэн зээл болон зээлийн гэрээний хугацаанд төлөх хүүгийн нийлбэр дүнгээс 2 дахин их хэмжээтэй, зээл хүсэгч болон зээл хамтран хариуцагчдын өмчлөлийн хөрөнгө байх;
 • Барьцаа хөрөнгө нь эрх зүйн ямар нэгэн маргаангүй, барьцаа болон батлан даалтын үүрэг хүлээгээгүй хөрөнгө байх.

 

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

Зээл хүсэгч болон хамтран хариуцагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн банкны зээлийн ажилтанд хүргүүлнэ.     Үүнд:

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Цахим үнэмлэх;
 • Анкет (банкны маягтаар бөглөх);
 • Оршин суугаа газрын хорооны болон ам бүлийн тодорхойлолт;
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны сүүлийн 12 сарын орлогын эх үүсвэрийг баталгаажуулсан баримт /үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, гэрээ, санхүүгийн баримт, хар дэвтэр, татвар төлөгчийн дэвтэр, баримт г.м/;
 • Нэмэлт орлоготой холбогдох баримтууд;
 • Банкны дансны хуулганууд;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эх хувиар;
 • ЭХЭБГ-ын лавлагаа;
 • Барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн барьцаа хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавих тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл;
 • Бусад банкинд зээлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээл, хүү төлөх хуваарийн хуулбар болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн тухай тодорхойлолт;
 • Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл, баримт, материалыг бүрдүүлж өгөх.

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны: 94100500, 94100600, 94100700, 319038 (125, 124. 123, 120, 121) тоот утсаар авна уу.

 

 

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook