Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан хэрэглээний зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2558.002569.00
  EUR2902.002980.00
  JPY22.4923.11
  GBP3302.003388.00
  CNY367.5372.30
  RUB37.9041.00
  KRW2.152.29

2018-10-19Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Иргэдийн хувийн болон ахуйн бүх төрлийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

100,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн зарласан хүү /сар/

1.9%

/Давтан зээлдэгчид - 1.6%/

Зээлийн зарласан хүү /жил/

22.8%

/Давтан зээлдэгчид - 19.2%/

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

Барьцаа хөрөнгө

Улаанбаатар хотод орших үл хөдлөх хөрөнгө /орон сууц, автомашины зогсоол, гараж/ барьцаалах.

Хувийн сууц болон газар /хашаа байшин/-ыг барьцаалахгүй.

/Барьцаа хөрөнгө нь үндсэн зээл болон зээлийн гэрээний хугацаанд төлөх хүүгийн нийлбэр дүнгээс 2 дахин их хэмжээтэй байх/

Зээлийн бодит өртөг /сар/

1.9%

/Давтан зээлдэгчид - 1.6%/

Зээлийн бодит өртөг /жил/

22.8%

/Давтан зээлдэгчид - 19.2%/

Давуу тал:

 • Зээлийн хүү бага
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл, хураамж байхгүй 
 • Зээлийн хугацаа урт

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчид тавигдах шаардлага:

 • Эрх зүйн болон санхүүгийн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
 • Зээл хамтран хариуцагч нь гэр бүлийн гишүүн /нөхөр, эхнэр, аав, ээж, төрсөн ах, эгч, дүү, эмээ, өвөө, хүүхдүүд/ байх;
 • Сүүлийн ажлын байрандаа 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай  ажилласан байх;
 • Хувиараа бизнес эрхлэгчдийн хувьд сүүлийн12 сар тухайн бизнесийг тогтвортой, амжилттай эрхэлсэн байх;     
 • Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй, түүхгүй байх.

Зээл хүсэгч, хамтран хариуцагчийн төлбөрийн чадварт тавих шаардлага:

 • Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой байх;
 • Сарын зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр нь сарын цэвэр орлогын 40%-50%-иас хэтрэхгүй байх;
 • Цалин, бизнесийн тогтмол орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтэр, дансны хуулгаар баталгаажсан байх.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөд тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байрлах үл хөдлөх хөрөнгө (орон сууц, автомашины зогсоол, гараж) барьцаалах.
 • Хувийн сууц болон газар /хашаа байшин/-ыг барьцаалахгүй.
 • Барьцаа хөрөнгө нь үндсэн зээл болон зээлийн гэрээний хугацаанд төлөх хүүгийн нийлбэр дүнгээс 2 дахин их хэмжээтэй, зээл хүсэгч болон зээл хамтран хариуцагчдын өмчлөлийн хөрөнгө байх.
 • Барьцаа хөрөнгө нь эрх зүйн ямар нэгэн маргаангүй, барьцаа болон батлан даалтын үүрэг хүлээгээгүй хөрөнгө байх.

 

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

Зээл хүсэгч болон хамтран хариуцагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн банкны зээлийн ажилтанд хүргүүлнэ.     Үүнд:

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Цахим үнэмлэх;
 • Анкет (банкны маягтаар бөглөх);
 • Оршин суугаа газрын хорооны болон ам бүлийн тодорхойлолт;
 • Цалингийн орлоготой бол ажлын газрын сүүлийн 6 сарын цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ, НД Дэвтэр эх хувь, НД-ийн лавлагаа;
 • Цалингаас бусад тогтмол орлоготой бол орлогын эх үүсвэрийг баталгаажуулсан баримт /бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, санхүүгийн баримт, хар дэвтэр, гэрээ, татвар төлөгч болон тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр г.м/;
 • Банкны дансны хуулганууд;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эх хувиар;
 • ЭХЭБГ-ын лавлагаа;
 • Барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн барьцаа хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавих тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл;
 • Бусад банкинд зээлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээл, хүү төлөх хуваарийн хуулбар болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн тухай тодорхойлолт;
 • Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл, баримт, материалыг бүрдүүлж өгөх.

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны: 94100500, 94100600, 94100700, 319038 (125, 124. 123, 120, 121) тоот утсаар авна уу.

 

 



Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook