Харилцах данс
ВалютАвахЗарах
  USD2629.002939.00
  EUR2944.003031.00
  JPY23.4224.02
  GBP3409.003550.00
  CNY390.00393.74
  RUB39.7042.02
  KRW2.252.38

2019-03-19Дэлгэрэнгүй »


Энгийн харилцах данс гэдэг нь иргэд,  аж ахуй нэгж, байгууллагууд төлбөр тооцооны үйл ажиллагаагаа явуулж, хүүний орлого олох зорилгоор мөнгөн хөрөнгөө банкинд байршуулж, гэрээ байгуулсан данс юм.     

Онцлог:

  • Харилцах дансанд  хүссэн  үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийж төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа явуулах боломжтой.
  • Гэрээний дагуу улирал бүр хүүг тооцож бэлэн бусаар дансанд олгоно.
  • Харилцах дансны гэрээг цуцалсан тохиолдолд тухайн жилийн байршсан хоногоор тооцож хүүг төлнө.

Тусгай гэрээт харилцах данс гэдэг нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийн, хүүгийн нөхцлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулсан данс юм.    

Онцлог:

  • Харилцагчтай  байгуулсан  гэрээний нөхцлөөр хүүг тохирно.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж харилцах гэдэг нь Хүний хөгжил сангаас олгож буй Хүүхдийн мөнгийг олгох зориулалттай, хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч эсвэл цахим үнэмлэхтэй 16-18 насны иргэний хүсэлтээр 0-18 насны иргэний нэр дээр нээх харилцах данс. 

Онцлог:

  • Харилцах дансны гэрээ байгуулахгүй
  • Хүний хөгжил сангаас хүүхдийн мөнгө авах өргөдлийн маягт бөглөнө.
  • Хүүхдийн мөнгөөс бусад төрлийн орлогын гүйлгээ хийхгүй.  

Үйлчилгээ

Нөхцөл

 

1

Данс нээх

Үнэгүй

 

2

Харилцах дансны үлдэгдлийн доод хэмжээ

төгрөг

5,000

 

ам.доллар

5

 

рубль

150

 

евро

5

 

юань

50

 

бусад валют

5 ам.доллартай тэнцэх

 

3

Харилцах дансны үлдэгдэлд тооцох жилийн хүү /өдрийн 1 сая төгрөг, 1,000 доллар, түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас дээш үлдэгдэлд/

төгрөг

2.40%

 

ам.доллар

1.20%

 

евро

0.50%

 

юань

0.50%

 

бусад валют

Хүү бодохгүй

 

4

Данс хөтөлсний шимтгэл /сар/

төгрөг

1,000 ₮

 

ам доллар

1 ам.доллартай тэнцэх

 

рубль

20 рубльтэй тэнцэх

 

евро

0.5 евротой тэнцэх

 

юань

5 юаньтай тэнцэх

 

бусад валют

1 ам.доллартай тэнцэх

 

5

Харилцах данснаас бэлэн мөнгө гаргах

төгрөг

шимтгэлгүй

 

ам доллар

USD бэлнээр орсон тохиолдолд - шимтгэлгүй

 

Бэлэн бусаар – 0.20%

 

бусад валют

0.25%

 

6

Тодорхойлолт гаргах

2,000₮

 

7

Дансны хуулга гаргах

төгрөг

1 нүүр 500 ₮

 

ам.доллар

 

бусад валют

 

8

Дотоод банк хоорондын шилжүүлэг

төгрөг

500 ₮

 

бусад валют

0.5 ам.доллартай тэнцэх

 

9

Данс хаах

3,000₮

 

10

Бэлэн мөнгө захиалах

50 саяас дээш төгрөг, түүнтэй тэнцэх гадаад валют

1 өдрийн өмнө мэдэгдэх

 
 

11

Тушаасан рублийн дэвсгэртээс авах шимтгэл

рубль

2%

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 ( 105, 102) тоот утсаар авна уу

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook