Эскроу данс
ВалютАвахЗарах
  USD2633.002640.00
  EUR2924.002995.00
  JPY23.3423.90
  GBP3347.003499.00
  CNY391.00393.96
  RUB40.0042.32
  KRW2.242.37

2019-04-19Дэлгэрэнгүй »


Үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийг худалдах худалдан авах, өмчийн эрх шилжүүлэхэд тулгардаг эрсдэлээс хамгаалах зорилготой, гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд буюу 2 талын зөвшөөрлөөр төлбөр тооцоо хийгддэг дундын данс юм.

ДАВУУ ТАЛ

Худалдан авах, худалдах хэлцлийн үед төлбөрөө дундын дансанд байршуулснаар хоёр тал гарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалагдана

Гэрээнд заасны дагуу талууд хамт байж зарлагын гүйлгээ хийгдэнэ.

 Эскроу данс
Шимтгэл төгрөг  20 000 ₮
 валют $20
Харилцагчийн хүсэлтээр эскроу данс нээх төгрөг   0,3% (max-30,000₮) 
 валют  0,3% (max-$30) 

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны: 319038 (105, 102) тоот утсаар авна уу.

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook