Мелехов Александр Юрьевич

ОХУ-ын Рязанийн Улсын радиотехникийн академи, түүнчлэн Москва хот дахь ОХУ-ын Төрийн дэргэдэх Ардын аж ахуйн Академийг тус тус төгссөн.

Бизнесийн Удирдлагын Магистр зэрэгтэй. Банкны салбарт 11 жил ажилласан туршлагатай.  Базовый Элемент Компанид банк болон тэтгэврийн хангамж хариуцсан захирлаар ажиллаж байна.

Тэрээр Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга юм.