Сазонов Дмитрий Сергеевич

Плехановын нэрэмжит ОХУ-ын Эдийн Засгийн Академийг төгссөн. Монгол Улсад 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. 2004-2005 онуудад “НИК” ХК-ийн Ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч, 2006 оноос “Базовый элемент” компанийн Монгол дахь  төлөөлөгчийн газрыг удирдан ажиллаж байсан.

Мөн 2009 оноос одоог хүртэл “Кредит Банк” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, 2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс Кредит банкны гүйцэтгэх захирлын нэгдүгээр орлогчоор ажиллаж байна.

Тэрээр Аудитын хорооны гишүүн юм.