Тулин Олег Дмитриевич

1999-2004 онд Москва хотын Эдийн Засгийн Дээд Сургууль-Улсын Их Сургуулийг Хуульч, 2004 -2007 онд Оросын Аж Үйлдвэрийн Академийг «Санхүү, мөнгөн эргэлт, зээл» мэргэжлээр төгссөн. Мэргэжлийн түвшинд Англи хэлний мэдлэг эзэмшсэн.

2007-2012 онд Даатгалын компани болох "Ингосстрах" ХК, 2003-2007 онд Оросын Холбооны Улсын СберБанкинд тус тус ажиллаж байсан.

2012-2015 онд Монгол Улсад  "Кредит банк" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажилласан. Мөн 2013 оноос одоог хүртэл “Кредит Банк” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. Тэрээр мөн тус банкны Аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн юм.