Түмэн-Өлзий овогтой Оюунчимэг 

ОХУ-ын Өмнөд Сибирийн Эдийн Засгийн Академи болон АНУ-ын Лос-Анжелес дэх Калифорнийн Их Сургуулийг тус тус төгссөн. Банкны салбарт олон жил ажилласан туршлагатай. 1997-1999 он: Хөдөө Аж ахуйн банк, Тооцооны төвийн ерөнхий нягтлан, Төв банкинд эдийн засагч 1999-2009 он: Зоос банк, Ерөнхий санхүүч, Санхүү тайлан бүртгэлийн газрын захирал, Зээлийн Газрын захирал, Дэд захирал бөгөөд Төв салбарын захирал, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал 2009-2010 он: Төрийн банк, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал 2010-2011 он: Монголиан Стар Мелшерс ХХК,  Санхүү, аудитын хэлтсийн захирал 2012-2013 он: Гермес Гахиур ХХК, Санхүү хариуцсан захирал 2013 оноос хойш одоог хүртэл Монгол Улсын Хөгжлийн банкинд ЭУГ, Үйл ажиллагааны эрсдэлийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн, ЭУГ, Үйл ажиллагааны эрсдэлийн хэлтсийн захирал, ЭҮУГ, Байгууллагын эрсдэлийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн, ЭҮУГ, Зээл хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн хэлтэст ахлах мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж байна. Тэрээр Кредит банкны Аудитын хорооны дарга, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн юм.