Түмэн-Өлзий овогтой Оюунчимэг 

“Монголиан Стар Мелшерc” компанийн Санхүү Аудитын хэлтсийн захирал. ОХУ-ын Өмнөд Сибирийн Эдийн Засгийн Академи болон АНУ-ын Лос-Анжелес дэх Калифорнийн Их Сургуулийг тус тус төгссөн.  

Банкны салбарт 10 жил ажилласан туршлагатай. Хөгжлийн банкны Санхүүгийн эрсдэлийн хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна.

Тэрээр Аудитын хорооны дарга, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн юм.